foto Sergio Valero Gomez
SERGIO VALERO GOMEZ
PDI-Titular d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
Departament: Història Moderna i Contemporània
(9638)
64529
Biografia

Doctor en Història Contemporània per la Universitat de València (2012), és especialista en la Segona República i la Guerra Civil. Ha treballat sobre el socialisme espanyol i valencià durant la dècada de 1930, especialment sobre la seua organització, els seus conflictes interns i les seues relacions amb la democràcia, amb el reformisme –també educatiu– i amb altres actors polítics del moment. Tot això intentant ressaltar la potència del municipi com a “lloc natural” per a les accions d'aquest tipus, i amb una voluntat comparativa expressa tant amb la resta de socialismes espanyols com amb altres socialismes europeus del moment.

Actualment dirigeix, juntament amb el Dr. Aurelio Martí Bataller, el projecte de recerca del Ministeri de Ciència i Innovació "El antifascismo socialista en el período de entreguerras: municipalismo, reformismo y nación en el sur de Europa” (PID2020-114379GA-I00). I és membre del Grup d’Investigació d'Excel·lència Prometeu Grup d'Estudis Històrics sobre les Transicions i la Democràcia (GEHTID – GVPROMETEO/2020/050), dirigit per la Dra. Ana Aguado Higón i finançat per la Generalitat Valenciana; i del grup homònim de la Universitat de València (GIUV-2013-060) dirigit per la Dra. Aurora Bosch Sánchez. A més, pertany a la Comissió de Coordinació de l'Aula d'Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València i coordina el Laboratori de Fonts Orals Ronald Fraser, també d'aquesta universitat.

De la seua producció cal destacar els llibres Republicanos con la Monarquía, socialistas con la República. La Federación Socialista Valenciana durante la Segunda República y la Guerra Civil (PUV, 2015) i Ni contigo ni sin ti. Socialismo y republicanismo histórico en la Valencia de los años treinta (Alfons el Magnànim, 2015). És també editor de diverses obres col·lectives i autor de nombrosos articles en revistes científiques i capítols de llibre.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 10:30 a 13:30. DESPACHO BLASCO IBAÑEZ
Segon quadrimestre
Dijous de 10:30 a 13:30. DESPACHO BLASCO IBAÑEZ
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València