foto Ana Corberan Vallet
ANA CORBERAN VALLET
PDI Titular d'Universitat
Responsables de Gestio Academica
Àrea de coneixement: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
Departament: Estadística i Investigació Operativa
(9635) 43985
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
33161 - Matemàtiques IIAula Informàtica, Tutories
34067 - EstadísticaTeoria
35008 - Treball fi de grau en MatemàtiquesTreball fi d'estudis
35009 - Pràctiques externes de matemàtiquesPrácticum
36418 - Sèries temporalsLaboratori, Pràctiques, Teoria
42232 - Pràctiques externesPrácticum
42233 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
44866 - LogísticaAula Informàtica
44871 - Pràctiques en empresaPrácticum
44872 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Anual
Dimecres de 09:00 a 12:00. DESPATX 2-17 - DEP. ESTADISTICA - FAC. MATEMÀTIQUES
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València