foto Vicente Arnau Llombart
VICENTE ARNAU LLOMBART
PDI Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Àrea de coneixement: ARQUITECTURA I TECNOL. DE COMPUTADORS
Departament: Informàtica
Despacho 2.3.32. ETSE. Avenida de la Universidad s/n. CP: 46100 Burjasot (Valencia). ------------------------------ I2SysBio. Parque Científico de la UV. Despacho B12.
(9635) 43061
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
34658 - Organització de computadorsPràctiques, Teoria
34669 - Pràctiques externesPrácticum
34673 - Projecte fi de grauTreball fi d'estudis
42585 - Algorismes en bioinformàticaTeoria
42596 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
42602 - Computadors i sistemes operatiusLaboratori, Teoria
44696 - Tècniques bioinformàtiquesAula Informàtica
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 10:00 a 12:30. DESPATX B12 (I2SYSBIO)
Segon quadrimestre
Dilluns de 10:30 a 13:00. DESPATX B12 (I2SYSBIO)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes