foto Cristina Vargas Pecino
CRISTINA VARGAS PECINO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
Departament: Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación (Despacho M208). Facultad de Psicología. Avda. Blasco Ibáñez, 21. 46010 Valencia.
(9639) 83554
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 13:30. DESPATX M208 - PSICOLOGIA
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 13:30. DESPATX M208 FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Participacions a Congressos
Projectes