foto Vanessa Sanchez Martinez
VANESSA SANCHEZ MARTINEZ
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: INFERMERIA
Departament: Infermeria
(9616) 25669
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 10:00 a 13:00. DESPATX 2.5 FIP
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València