foto Francisco Vegara Meseguer
FRANCISCO VEGARA MESEGUER
PDI-Titular d'Universitat
Especialista Pau
Àrea de coneixement: CIÈNCIA DE LA COMPUT. I INT. ARTIFICIAL
Departament: Informàtica
(9635) 43958
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 10:00 a 13:00. DESPACHO 1.3.27 ETSE
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. DESPACHO 1.3.27 ETSE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València