foto Veronica Hernandez Agramunt
VERONICA HERNANDEZ AGRAMUNT
PDI Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: PARASITOLOGIA
Departament: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia
Asignatures impartides i modalitats docents
34080 - ParasitologiaLaboratori, Teoria, Tutories
40349 - Protozoosis humanesLaboratori
40354 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Anual
Dimecres de 14:00 a 16:00. DESPATX 2.05
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València