foto Ester Ventura Chalmeta
ESTER VENTURA CHALMETA
PDI Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA
Departament: Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Divendres de 13:00 a 14:30. DESPATX 4.17 FAC. DE MAGISTERI. TARONGERS. TELÈF.: (9616) 25095
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València