foto Victor Carretero Cuenca
VICTOR CARRETERO CUENCA
PI Invest Formacio Predoc Fpu
:
Departament: Institut de Física Corpuscular (IFIC)
Asignatures impartides i modalitats docents
34190 - Física IILaboratori, Tutories
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.