foto Victor Ballester Riera
VICTOR BALLESTER RIERA
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
21655
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 09:30 a 11:30. 1E10
Primer quadrimestre
Divendres de 13:30 a 14:30. 1E10
Segon quadrimestre
Dimecres de 14:30 a 17:00. 1P13
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València