foto Vicente Manuel Claramonte Sanz
VICENTE MANUEL CLARAMONTE SANZ
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: LÒGICA I FILOSOFIA DE LA CIÈNCIA
Departament: Filosofia
Facultat de Filosofia Av. Blasco Ibáñez 30, baix Nivell 7é, despatx 706
(9639) 83700
Biografia

Llicenciat en Dret, Universitat de València (1991)

Advocat, Il·lustre Colegi d’Advocats de València (1992)

Llicenciat en Filosofia, Universitat de València (2003)

Doctor Europeu en Filosofia, Universitat de València (2010)

Doctor Internacional en Dret, Universitat de València (2015)

Professor Contractat Doctor, Departament de Filosofia, Universitat de València (2019)

Àrees d’interès: Filosofia de la Ciència, Filosofia de la Biologia, Disseny Intel·ligent

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 13:00 a 14:30. DESPATX 706,7ª PLANTA DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA I CE
Primer quadrimestre
Dimecres de 12:30 a 14:00. ÀREA LÒGICA - DESPATX 706
Segon quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 14:00. ÀREA LÒGICA - DESPATX 706
Segon quadrimestre
Dijous de 11:00 a 14:00. ÀREA LÒGICA - DESPATX 706
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.