foto Francisca Vanessa Vidal Mayor
FRANCISCA VANESSA VIDAL MAYOR
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: ESTÈTICA I TEORIA DE LES ARTS
Departament: Filosofia
83743
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 18:00 a 21:00. ÀREA FILOSOFIA - DESPATX F05
Segon quadrimestre
Dimarts de 14:00 a 17:00. ÀREA FILOSOFIA - DESPATX F05
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València