foto Violeta Alba Vila Atienza
VIOLETA ALBA VILA ATIENZA
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: INFERMERIA
Departament: Infermeria
37761 (I)
Asignatures impartides i modalitats docents