foto Teresa Vicente Rabanaque
TERESA VICENTE RABANAQUE
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: ANTROPOLOGIA SOCIAL
Departament: Sociologia i Antropologia Social
28455
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. 3D09
Segon quadrimestre
Dimarts de 10:30 a 12:30. 3D09
Segon quadrimestre
Dimecres de 12:30 a 13:30. 3D09
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València