foto Vicent Manuel Teruel Marti
VICENT MANUEL TERUEL MARTI
PDI-Titular d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA
Departament: Anatomia i Embriologia Humana
(9639) 83514
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 10:00 a 11:00. DESPACHO 1ª PLANTA - DPTO ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA - FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 11:00. DESPACHO 1ª PLANTA - DPTO ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA - FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Projectes
Tesis, tesines i treballs