foto Luz Villena Villena
LUZ VILLENA VILLENA
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: TEORIA DE L'EDUCACIÓ
Departament: Teoria de l'Educació
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 12:00. DESPATX 204 (FACULTAD DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ)
Segon quadrimestre
Dimecres de 15:30 a 17:30. DESPATX 204 FAC. FILOSOFIA I CCEE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València