foto Aida Vizcaino Estevan
AIDA VIZCAINO ESTEVAN
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ
Departament: Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 09:30 a 11:30. DESPACHO 1P18 - DPTO. Dº CONSTITUCIONAL - FACULTAT DRET
Segon quadrimestre
Dilluns de 10:30 a 12:30. DESPACHO 1P18 - DPTO. Dº CONSTITUCIONAL - FACULTAT DRET
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València