foto Vicente Juan Pallardo Lopez
VICENTE JUAN PALLARDO LOPEZ
PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Àrea de coneixement: ESTRUCTURA ECONÒMICA
Departament: Estructura Econòmica
Edificio de Institutos de Investigación. Despacho 3.1.8
(9638) 28341
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 11:30 a 13:30. 3.1.8. EDIFICI INSTITUTS D'INVESTIGACIÓ TFON. 9638 28341
Anual
Dilluns de 16:30 a 17:30. 3.1.8. EDIFICI INSTITUTS D'INVESTIGACIÓ TFON. 9638 28341
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.