foto Xavier Laudo Castillo
XAVIER LAUDO CASTILLO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: EDUC COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUC
Departament: Educació Comparada i Història de l'Educació
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 11:00 a 14:00. DESPATX 313
Segon quadrimestre
Dimarts de 14:30 a 17:30. DESPATX 313
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València