foto Xavier Minguez Lopez
XAVIER MINGUEZ LOPEZ
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
Departament: Didàctica de la Llengua i la Literatura
(9639) 83829
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 17:00 a 19:00. P1 01
Primer quadrimestre
Dijous de 10:30 a 11:30. ONTINYENT
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. P1 01
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Projectes