foto Xavier Minguez Lopez
XAVIER MINGUEZ LOPEZ
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
Departament: Didàctica de la Llengua i la Literatura
(9639) 83829
Asignatures impartides i modalitats docents
64903 - Cultura i lectura per a infants i jovesTeoria
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Projectes