foto Yolanda Blasco Gil
YOLANDA BLASCO GIL
PDI-Titular d'Universitat
Secretari/a de Departament
Àrea de coneixement: HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUC.
Departament: Dret Financer i Història del Dret
(9616) 25348