foto Yolanda Blasco Gil
YOLANDA BLASCO GIL
PDI-Titular d'Universitat
Secretari/a de Departament
Àrea de coneixement: HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUC.
Departament: Dret Financer i Història del Dret
(9616) 25348
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 09:00 a 10:30. 2A07
Anual
Divendres de 09:00 a 10:30. 2A07
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València