foto Yeamduan Narangajavana Kaosiri
YEAMDUAN NARANGAJAVANA KAOSIRI
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 16:00 a 17:30. 1P16
Primer quadrimestre
Dijous de 16:00 a 17:30. 1P16
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 13:30. 1P16
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València