foto Carmen Yolanda Garcia Ruiz
CARMEN YOLANDA GARCIA RUIZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
Departament: Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat
(9616) 25324
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 13:30. 4D12 EDIFICIO DEPARTAMENTAL
Segon quadrimestre
Dilluns de 11:00 a 12:30. 4D12 EDIFICIO DEPARTAMENTAL
Segon quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 12:30. 4D12 EDIFICIO DEPARTAMENTAL
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València