foto Yolanda Gil Saura
YOLANDA GIL SAURA
PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Àrea de coneixement: HISTÒRIA DE L'ART
Departament: Història de l'Art
Facultat de Geografia i Història Departament d'Història de l'Art. Despatx: 410 Av. Blasco Ibañez, 28. 46010 València (9639) 83402
(9639) 83402
Biografia

Yolanda Gil Saura (1972) és professora titular adscrita al Departament d’Història de l’Art de la Universitat de València on exerceix com a professora des de 1999. Ha estat secretària acadèmica del departament, coordinadora del Grau d'Història de l'Art i directora del departament. Secretaria de redacció i directora de la revista Ars Longa. Ha format part del Patronat del Museu de Belles Arts de València. Actualment es directora del Master de Història de l'Art i Cultura Visual. 
Va realitzar la seva tesi doctoral dirigida pel professor Joaquín Bérchez al voltant de l'arquitectura barroca en els territoris valencians de l'antiga diòcesi de Tortosa. Des de llavors les seves recerques s'han centrat en l'art i l'arquitectura espanyola de l'Edat Moderna especialment els segles XVII i XVIII. S'ha interessat per l'arquitectura en la cruïlla de territoris valencians, catalans i aragonesos i amb posterioritat ha dirigit la mirada al món del col·leccionisme nobiliari. Ha estudiat la petjada cultural dels exiliats austracistes a Viena després de la Guerra de Successió, tema en el qual continua treballant i que li va portar a realitzar una estada en la Universitat de Viena. Recerques en curs se centren en la cort virregnal valenciana i els intercanvis culturals amb l'àmbit italià, la qual cosa li ha portat a realitzar estades i impartir conferències en les universitats de Palerm, Càller i Venècia.
Les seves recerques s'han emmarcat de manera ininterrompuda en projectes de recerca finançats dirigits primer pel professor Joaquín Bérchez i després per la professora Mercedes Gómez-Ferrer. Forma part del grup GIUV2013-055 Art i Arquitectura de l'Edat Moderna-GEOART i actualment es IP del projecte PID2021-126266NB-I00, Vivir noblemente en la Valencia Moderna. Una corte de la monarquía hispánica.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 13:00 a 14:00. DESPACHO Nº 410. EDIFICIO ANEXO DEPARTAMENTAL
Primer quadrimestre
Divendres de 12:00 a 14:00. DESPACHO Nº 410. EDIFICIO ANEXO DEPARTAMENTAL
Segon quadrimestre
Dimecres de 12:00 a 14:00. DESPACHO Nº 410. EDIFICIO ANEXO DEPARTAMENTAL
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs