foto Maria Mercedes Zabaleta Meri
MARIA MERCEDES ZABALETA MERI
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA
Departament: Anatomia i Embriologia Humana
(9639) 83519
Asignatures impartides i modalitats docents
34442 - EmbriologiaSeminaris, Aula Informàtica, Teoria
34445 - NeuroanatomiaSeminaris, Aula Informàtica, Laboratori, Teoria
43014 - Bases anatòmiques de la investigació biomèdicaLaboratori, Teoria
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 13:00. DESPACHO DPTO ANATOMÍA 1ER PISO FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA-SOLICITAR CITA PREVIA POR EMAIL
Segon quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 14:00. DESPACHO DPTO ANATOMÍA 1ER PISO FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA-SOLICITAR CITA PREVIA POR EMAIL
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València