foto Ana Melero Zaera
ANA MELERO ZAERA
PDI Contractat/Da Doctor/A
Coordinador/a de Mobilitat
Àrea de coneixement: FARMÀCIA I TECNOLOGIA FARMACÈUTICA
Departament: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia
(9635) 43352
Asignatures impartides i modalitats docents
34082 - Tecnologia farmacèutica ISeminaris, Laboratori, Teoria, Tutories
34084 - Tecnologia farmacèutica IISeminaris, Laboratori, Teoria, Tutories
34092 - Treball Final de Grau de FarmàciaTreball fi d'estudis
43025 - Legislació i bioèticaSeminaris, Teoria
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.