foto Ana Melero Zaera
ANA MELERO ZAERA
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a de Mobilitat
Àrea de coneixement: FARMÀCIA I TECNOLOGIA FARMACÈUTICA
Departament: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia
https://www.uv.es/drugbiop/
(9635) 43352
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. DESPATX 2.20
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. DESPATX 2.20
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.