foto Veronica Zagala Gorriz
VERONICA ZAGALA GORRIZ
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: INFERMERIA
Departament: Infermeria
Asignatures impartides i modalitats docents