foto Zira Box Varela
ZIRA BOX VARELA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: SOCIOLOGIA
Departament: Sociologia i Antropologia Social
(9616) 25945