foto M.del Rosario Zurriaga Llorens
M.DEL ROSARIO ZURRIAGA LLORENS
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA SOCIAL
Departament: Psicologia Social
Facultad de Psicología y Logopedia. Despacho F415 Avd. Blasco Ibáñez, 21 46010, Valencia (Spain)
(9638) 64550
Biografia

Rosario Zurriaga Llorens és doctora en Psicologia i premi extraordinari de doctorat per la Universitat de València. Actualment és Professora Titular del Departament Psicologia Social de la Universitat de València. És membre del IDOCAL (Institut Universitari d'Investigació en Psicologia dels Recursos Humans, del Desenvolupament organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral).
La seua activitat docent s'ha desenvolupat en la Universitat de València, fonamentalment en la Facultat de Psicologia i en la Facultat de Fisioteràpia (antiga Escola Universitària de Fisioteràpia). Ha sigut professora en el Màster Universitari Erasmus Mundus en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans i és professora en el Màster en Direcció i Gestió de Recursos Humans.
Ha participat en diversos projectes d'investigació sobre lideratge, clima laboral, treball emocional, qualitat del servei i benestar psicològic, alguns d'ells concedits a grups d'investigació d'excel·lència com CONSOLIDER o PROMETEO. La seua investigació actual se centra en les emocions en el treball.
És autora de diverses publicacions sobre psicologia de la salut i psicologia de les organitzacions, publicades en revistes d'elevat factor d'impacte. Com a resultat de les investigacions realitzades ha presentat  treballs a congressos científics tant nacionals com internacionals. També és autora o coautora de articles de revistes científiques nacionals i internacionals. He publicat capítols de llibre científics, ha dirigit dues monografies i és coautora de 3 llibres complets.
Fora de la universitat, ha impartit nombrosos cursos sobre habilitats socials i directives, en organismes públics i/o privats, tals com l'Escola Andalusa de Salut Pública, l'Institut Nacional d'Administració Pública i en entitats bancàries formant a directius.
Ha rebut 4 avaluacions positives de l'activitat investigadora  i 7 avaluacions positives de l'activitat docent.
Ha sigut directora del Departament de Psicologia Social de la Universitat de València des de desembre de 2003 fins a gener de 2009.

 

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 09:30 a 12:30. DESPACHO F415 EDIFICIO ANEXO F. PSICOLOGIA, PISO 4º
Segon quadrimestre
Dimecres de 09:00 a 12:00. DESPACHO F415 EDIFICIO ANEXO F. PSICOLOGIA, PISO 4º
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València