Inmaculada Serra Yoldi
INMACULADA SERRA YOLDI

Biografia

Inmaculada Serra Yoldi, Doctora en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universidad Complutense, Professora Titular d'Universitat del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València i Tècnic Superior d'Administració Especial, Funcionària de Carrera de la Diputació de València. Membre del Institut Universitari d’Estudis de la Dóna. Actualment jubilada.

Ha estat Visiting Scholar a les Universitats degli Studi Politichi de Firenze i de la Sapienza de Roma (Itàlia). Estada Docent en la Università degli Studi vaig donar Napoli per impartir lliçons sobre “Avaluació Qualitativa de Polítiques Públiques” en el Màster de Goberno del Territorio, organitzat per aquesta Universitat, setembre 2004 i setembre 2006. Les seves àrees d'interès de recerca han sigut, els moviments migratoris des de la perspectiva de gènere, l'avaluació de programes i polítiques d'Igualtat, la prostitució femenina. Té també publicacions sobre Participació política de les dones a la Comunitat Valenciana.