Presentació

El Servei de Relacions Internacionals i Cooperació gestiona els diferents programes d'intercanvi amb universitats estrangeres i nacionals, així com diverses convocatòries de cooperació internacional i de foment del desenvolupament.

Les principals tasques desenvolupades per la Unitat de Cooperació del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació són:

  • Gestionar les convocatòries de beques i ajudes que aprova cada any la Comissió 0,7 de la Universitat de València, entitat que gestiona l'aplicació del 0,7 del pressupost de la institució per a la cooperació al desenvolupament.
  • Supervisar els projectes de cooperació al desenvolupament tant en les convocatòries pròpies de la Universitat de València com en les convocatòries d'altres institucions, com  l'Ajuntament de València, la Generalitat Valenciana, l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID) i el Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació (MAEC).
  • Coordinar cursos i jornades de sensibilització de cooperació.
  • Promoure la participació de la Universitat de València en xarxes i institucions internacionals en matèria de cooperació.