Novetats

 • Aula infantil

  27/06/16

  Informació sobre la realització de pràctiques amb persones menors d'edat

  En compliment de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, l’estudiant o estudianta que vulga o haja de realitzar pràctiques que impliquen un contacte habitual amb menors ha d’aportar obligatòriament una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals que expedeix el Ministeri de Justícia. Per a més informació clica ací.

 • Premis

  18/12/15

  CONVOCATÒRIA PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT CURS 2015-2016

  La Universitat de València ha publicat la convocatòria de premis extrarodinaris de doctorat del curs 2015-2016. Poden participar en aquesta convocatòria totes les tesis llegides a la Universitat de València entre l’1 d’octubre de 2013 i el 30 de setembre de 2015 i sempre que hagen obtingut la màxima qualificació. El termini per a presentar les sol·licituds a través de la seu electrònica de la Universitat s’obri el dia 18 de desembre i finalitza el 2 de febrer.

  Accés a la convocatòria
  Més informació
   

 • Convocatòria de les Corts Valencianes.

  01/12/15

  Convocatòria de les Corts Valencianes.

  Convocatòria de les Corts Valencianes, sobre la publicació de Treballs d'investigació o Tesis doctorals finalitzades o defensades durant l'any 2015.

  Més informació.

 • Publicació Llistes d'espera doctorat curs 2015/2016

  25/11/15

  Llistes d'espera doctorat curs 2015/2016

  Publicació places llistes d'espera programes doctorat curs 2015/2016

  Places de matrícula d'acord amb les places de llista d'espera: fins el dimarts 1 de desembre de 2015

  Horari de 9 a 14 hores

  Lloc: Oficines Unitat Gestió Tercer Cicle.- Escola Doctorat.- Av Blasco Ibañez 13

   

 • Convocatòria Mobilitat Internacional de Doctorat

  18/11/15

  Convocatòria Mobilitat Internacional de Doctorat

  Informem de la publicació de la convocatòria de Mobilitat Internacional de Doctorat per al curs acadèmic 2015-16 per a estudiants de Programes de Doctorat del Real Decret 99/2011.  El termini de presentació de les sol·licituds es fins al 8 de gener de 2016, inclòs.  

  Més informació en:

  http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/relacions-internacionals/relacions-internacionals/programa-erasmus-estudis/outgoing/erasmus-postgrau-1285849566105.html

 • Calendario extinción programas doctorado anteriores al R.D. 99/2011

  11/03/15

  Calendario Extinción Programas Doctorado anteriores al R.D. 99/2011

  Informamos que la subcomisión de doctorado en su reunión de 10 de marzo de 2015, de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria primera y segunda del Real Decreto 99/2011, modificado por el Real Decreto 534/2013, ha aprobado el siguiente calendario de extinción de los programas de doctorados anteriores al R.D. 99/2011,

  1.      Programas de doctorado regulados por los RD 778/98 y R.D. 56/2005:

  Los doctorandos y doctorandas de estos dos Reales Decretos pueden presentar y defender la tesis doctoral hasta el 11 de febrero de 2016 (deberá iniciar los trámites del depósito de tesis en el ORP correspondiente con anterioridad al 2 de noviembre de 2015).

  2.      Programas de doctorado regulados por el RD 1393/2007 :

  Los doctorandos y doctorandas de este Real Decreto pueden presentar y defender la tesis doctoral hasta el 30 de septiembre de 2017 (deberá iniciar los trámites del depósito de tesis en el ORP correspondiente con anterioridad al 1 de junio de 2017).