Càtedra DAM

La Càtedra DAM impulsada per l'empresa Depuració d'Aigües del Mediterrani i la Universitat de València naix amb el propòsit de desenvolupar i potenciar la gestió integral i la recuperació de recursos de l'aigua residual.

La finalitat de la càtedra és la promoció d'activitats formatives, culturals, d'investigació i d'extensió universitària, orientades cap al coneixement i difusió de la gestió sostenible i la recuperació de recursos de l'aigua residual. Un dels reptes més importants de la Càtedra radica en aconseguir que, tant en el sector industrial com en la societat en general, les aigües residuals no es conceben com un simple residu sinó com una font de recursos (aigua, energia i fertilitzants, entre altres) d'enorme valor econòmic i ambiental.

Director: Alberto Bouzas Blanco

pdf