Càtedra Divina Pastora d'Esport Adaptat

La Càtedra Divina Pastora d'Esport adaptat ha estat creada mitjançant un conveni de col · laboració entre la Fundació Divina Pastora i la Universitat de València signat amb data 30 de desembre de 2011, per Armando Nieto, president de la Fundació Divina Pastora i per Esteban Morcillo, rector de la Universitat de València.

L'objectiu de la Càtedra és promoure i fomentar l'estudi, la investigació, els hàbits saludables i el debat sobre l'esport adaptat, així com transferir coneixements a les empreses ia la societat civil, promoure estudis reglats (màster o altres) la temàtica es trobi relacionada amb la l'esport adaptat, organitzar seminaris, cursos, conferències, etc., i dotar i convocar beques, premis i concursos vinculats a l'àmbit de l'esport adaptat.

Director: Dr. José Campos Granell