La Universitat de València forma part del primer “hub” europeu que connecta matemàtiques i indústria: Hub de Tecnologies de Modelització, Simulació i Optimització en un Entorn Digital.

  • 25 de març de 2022
Hub de Tecnologies de Modelització, Simulació i Optimització en un Entorn Digital

Les pimes podran accedir a les matemàtiques més avançades per a la seua innovació.

La Universitat de València participa en la creació d'una finestreta d'I+D+i per a connectar les empreses i el món acadèmic i fomentar la transferència del coneixement i la col·laboració públic-privada. D'aquesta manera, les pimes podran innovar sense necessitat de disposar de personal propi d'investigació gràcies al ’Hub MSO - ED’, promogut per la Plataforma Espanyola de Tecnologies de Modelització, Simulació i Optimització en un Entorn Digital (PET MSO-ED), que integra a 38 institucions nacionals d'I+D+i, entre elles, a la Universitat de València.

El mostrador d'innovació oferirà solucions industrials basades en modelització, simulació i optimització en entorns rics en dades, entre altres tecnologies matemàtiques, que són el punt integrador de la innovació en molts camps industrials. Se li donarà prioritat a les temàtiques relacionades amb la salut, l'energia i el medi ambient. Aquests són tres dels “Reptes de la Societat”, que va marcar com a estratègics el Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020. El hub ve a fomentar la transferència de coneixement i la col·laboració públic-privada.

La Plataforma

La Plataforma Espanyola de Tecnologies de Modelització, Simulació i Optimització en un Entorn Digital (PET MSO-ED) va arrancar a l'abril de l'any passat amb la intenció d'aprofitar el gran potencial de les matemàtiques per a solucionar els reptes reals de la societat.

Per a dinamitzar encara més la interacció entre els dos pols -la indústria i l'acadèmia- la Plataforma organitza esdeveniments on tots dos puguen trobar-se. També, hi ha esdeveniments més divulgatius per a sensibilitzar del gran potencial de les matemàtiques en els reptes que la humanitat requereix resoldre, incorporar noves entitats públiques i privades en la plataforma, i fer més visible el retorn a la societat dels resultats de l'activitat investigadora finançada principalment per fons públics. A més, servirà de catalitzador per a la creació de consorcis i projectes que opten a finançament públic i privat.

La Plataforma és finançada per l'Agència Estatal d'Investigació, Ministeri de Ciència i Innovació, dins de convocatòria d'ajudes a les Plataformes Tecnològiques i d'Innovació, del Programa Estatal d'Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020. La iniciativa, amb referència PTR2020-001163, compta amb el suport de la Xarxa Temàtica Matemàtica-Indústria (RTmath-in, RED2018-102514-T), finançada per MCIU-AEI.

Sobre la Xarxa Espanyola Matemàtica-Indústria (math-in)

La Xarxa Espanyola Matemàtica-Indústria (math-in) la formen al voltant de quaranta grups d'investigació pertanyents a una vintena d'universitats i centres d'investigació espanyols diferents, entre els quals es troba la Universitat de València, on presenten la seua oferta i les seues capacitats tecnològiques a través de la finestreta única a Espanya que la xarxa els ofereix.

 

Més informació:

Llista d'enllaços: