Convenis Erasmus

Acords bilaterals Erasmus

Les Universitats europees estan convidades a signar convenis bilaterals Erasmus amb la Universitat de València en totes les àrees d’estudi. Les normes per a iniciar les propostes són les següents:

1. Duració:
Només s’acceptaran propostes per al curs acadèmic 2013/2014, ja que el programa LLP conclou en 2013.

2. Només una àrea d’estudi:
Només es podrà seleccionar una àrea de coneixement per cada acord bilateral (A/B). El nombre de documents A/B serà igual al nombre d’àrees d’estudi sol•licitades.

3. Període de propostes:
Les propostes s’acceptaran entre l’1 de Juliol i el 15 d’Octubre. Les propostes rebudes després del 15 d’Octubre no es tindran en compte fins l’1 de Juliol de l’any següent.

4. Nivell d’estudis:
El nivell d’estudis que es podrà sol•licitar serà el de grau.

5. Acords bilaterals per a Màsters:
S’acceptaran propostes per a Màster. En aquestos casos s’haurà d’especificar el nombre exacte del Màster en la Universitat de València.

6. Coordinador acadèmic:
Cada proposta ha de ser autoritzada pel coordinador acadèmic de la Universitat de València de l’àrea d’estudi corresponent. Us recomanem que us poseu en contacte amb el coordinador acadèmic prèviament per a establir els termes de l’acord. Posteriorment el coordinador acadèmic de la Universitat de València procedirà a remetre’ns la proposta A/B. Per favor, contacteu amb la nostra oficina de relacions internacionals (relaciones.internacionales@uv.es) si necessiteu cap informació referent als nostres coordinadors acadèmics.

7. Document:
Pot reutilitzar el següent document: model d'acord bilateral.

8. Enviament de documents:
Les propostes es podran enviar a la nostra direcció de correu electrònic: relaciones.internacionales@uv.es
Els documents originals (per exemple l’ A/B signat) hauran de ser enviats a:
Oficina de Relacions Internacionals
Universitat de València
Av. Menéndez Pelayo, 3, baixos
46010 València
Apartat Oficinal 22085

9. Després de l’aprovació final i signatura del Delegat del Rector per a Mobilitat i Intercanvi dels originals signats per ambdues parts, un exemplar romandrà als nostres arxius mentre que l’altre es remetrà de nou a la Universitat d’Origen.