Programa de Doctorat en Química Sostenible

Coordinador/a del programa de doctorat
Nom, cognoms
Dra. Dña. Julia Pérez Prieto
Comissió acadèmica del programa de doctorat
Nom, cognoms
Dr. D. Santiago Luís Lafuente  (coordinador UJI)
Dra. Dña. Belén Altava (secretària UJI)
Dra. Dña. Sara Iborra (vocal UPV)
Dr. D. Pedro Cintas (volcal UEX)
Dr. D. Antonio de la Hoz (vocal UCLM)
Activitats de foment de direcció i supervisió de tesis doctorals