• imatge de la noticia

  13/11/20

  Presentació de Horitzó Europa a Espanya. Nou Programa Marc d'Investigació i Innovació de la Unió Europea per al període 2021-2027.

  El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial del Ministeri de Ciència i Innovació celebrarà un esdeveniment en línia de presentació del proper Programa Marc Europeu de Recerca i Innovació per al període 2021-2027, anomenat Horitzó Europa, els dies 2 i 3 de desembre de 2020.

  [Llegir més]

 • imatge de la noticia

  12/11/20

  Premis Innovació Universitat de València – Banco Santander (2020)

  Resolució de 13 de novembre de 2020, del Vicerrectorat d’Innovació i Transferència de la Universitat de València, per la qual es convoquen els Premis Innovació Universitat de València – Banco Santander, i s’estableixen les bases que els regulen.

  [Llegir més]

 • imatge de la noticia

  06/11/20

  Fòrum online VLC INNOSALUD 2020 Investor’s Day el proper 12 de novembre.

  El proper 12 de novembre tindrà lloc el VLC INNOSALUD 2020 Investor’s Day, una jornada virtual en la qual investigadors i investigadores de la Universitat de València i de diverses institucions públiques valencianes d'I+D presentaran a inversors, empreses i entitats fins a 16 projectes d'innovació en el sector Salut, que han donat o poden donar lloc a noves empreses basades en coneixement. Es tracta de projectes que estan en fase primerenca de desenvolupament i procedeixen de la investigació en diverses àrees: Farmàcia, Teràpia, Diagnòstic, e-Salut, Alimentació, Productes Sanitaris i Materials.

  [Llegir més]

 • imatge de la noticia

  26/10/20

  Contractes de personal investigador postdoctoral - Convocatòria 2019. Correcció d’errades a la relació de sol·licituds admeses amb la baremació provisional.

  Amb la finalitat d'afavorir la investigació de qualitat, adequar i millorar els recursos destinats a l'activitat investigadora i potenciar la transferència de coneixement, el Rectorat de la Universitat de València, dins el Programa Propi d'Ajudes a la Investigació i les accions de millora científica contemplades en el marc del subprograma "Atracció de Talent" del Vicerectorat d'Investigació per a la incorporació d'investigadors a nivell pre i postdoctoral, fa públiques les normes de la convocatòria per a 2019 de concessió d'ajudes per a la contractació de personal investigador postdoctoral.

 • imatge de la noticia

  23/10/20

  Cita prèvia habilitada per al Servei de Transferència i Innovació.

  En aplicació del punt 5 de la instrucció de Gerència IUV 13/2020, per la qual es regula l'Atenció al públic estipulant que en els casos en els quals sigui imprescindible la presència dels usuaris en el Servei s'habilitarà, sempre que sigui possible, un sistema de cita prèvia. El Servei de Transferència i Innovació habilita aquest sistema.

  [Llegir més]

 • imatge de la noticia

  14/10/20

  Convocatòria 2020 de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de subvencions per a infraestructures i equipament d'R+D+I PO FEDER, a executar durant el període 2021-2022.

  RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2020, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen de manera anticipada, en l'exercici 2020, subvencions per a infraestructures i equipament d'I+D+I susceptibles de ser finançats pel Programa operatiu FEDER, a executar durant el període 2021-2022. (DOGV núm. 8922 de 08.10.2020).

 • imatge de la noticia

  07/10/20

  Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació - Programa d'R+D+I.

  S’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

 • imatge de la noticia

  14/09/20

  El Consell de Ministres aprova l'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2021-2027.

  El Consell de Ministres ha aprovat l'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2021-2027, que es concep com el marc de referència pluriennal, els objectius de la qual, són compartits per la totalitat de les Administracions Públiques amb competències en matèria de foment de la investigació científica, tècnica i d'innovació.

 • imatge de la noticia

  31/07/20

  Estades d'investigadors/res convidats/dades - Convocatòria 2020. Relació definitiva de sol·licituds concedides i denegades, i la relació de sol·licituds desistides.

  Resolució de 31 de juliol de 2020 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es publica la relació definitiva de sol·licituds concedides i denegades, i la relació de sol·licituds desistides en el procediment per a la distribució pressupostària per al finançament d’estades d’investigadors/res convidats/dades, dins del marc del subprograma «Atracció de Talent».

 • imatge de la noticia

  31/07/20

  Contractes de personal investigador postdoctoral - Convocatòria 2019. Relació de sol·licituds admeses amb la baremació provisional.

  Resolució de 31 de juliol de 2020 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es fa pública la baremació provisional de les sol·licituds admeses de la convocatòria d’ajudes per a la contractació de personal investigador postdoctoral, dins del marc del subprograma «Atracció de Talent».