1. Reglament del Personal Investigador
  2. Quadre de retribucions i cost dels contractes