.
.
.
.
.

La Càtedra UNESCO d'Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València, establerta des de 1994, contribueix al desenvolupament humà sostenible a través de la recerca, formació i publicacions.

Convocatòria Càtedra UNESCO d'ajudes per a accions d'Educació per al Desenvolupament, Ciutadania Global i Sensibilització per al curs acadèmic 2020-2021.

El termini de presentació de sol·licituds és del 5 d'octubre al 4 de novembre de 2020.

Les sol·licituds es presentaran per registre electrònic de la Universitat de València en:

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=EXPSOLP2U

En la pestanya "General" les dades a completar són:

  • Tipus Unitat: Serveis universitaris i Serveis Centrals
  • Òrgan al qual es dirigeix: Servei de Relacions Internacionals i Cooperació
  • Tramitació desitjada: Càtedra UNESCO

En la pestanya "Fitxers adjunts" s'aportarà l'annex II imprès de sol·licitud:

Annex II sol·licitud convocatòria Càtedra UNESCO 2020 val

Concessió

Documents d'execució i justificació dels ajudes:

  1. Guia de gestió i justificació
  2. Informe econòmic
  3. Informe tècnic
  4. Model 31 liquidació gratificació
  5. Model comissió serveis
  6. Model Fulla de signatures d'assistents