.
.
.
.
.

La Universitat de València convoca en la seua primera edició el I Premi de Treball Final de Grau, Treball Final de Màster i Tesis Doctorals de l'eix de persones dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per a promocionar la investigació relacionada amb la cooperació al desenvolupament.

El premi reconeixerà aquells Treballs de Fi de Grau (TFG), Treballs de Fi de Màster (TFM) i Tesis doctorals que mostren un alt grau d'impacte en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'eix de persones (ODSs 1,2,3,4 i 5), sense excloure la resta, contribuint així en el desenvolupament de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de l'ONU.

Convocatòria de I Premis TFG, TFM i Tesis Doctorals 

Publicació DOGV

Concessió

El termini de presentació de sol·licituds és del 29 de juliol al 11 de setembre 2020.

Les sol·licituds es presentaran per Instància General: https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=EXPSOLP2U

En la pestanya "General" les dades a completar són:

  • Tipus Unitat: Serveis universitaris i Serveis Centrals
  • Òrgan al qual es dirigeix: Serveis de Relacions Internacionals i Cooperació
  • Tramitació Desitjada: Premis TFG/TFM/Tesis

En la pestanya "Fitxers adjunts" s'adjuntarà l'Annex II, l'Annex III i el treball presentat.

Annex II- Imprès de sol·licitud

Annex III- Carta aval tutor