Convocatòria Erasmus Màster 2024-25

 

Informació general

La present convocatòria ofereix als estudiants matriculats en Màsters Oficials de la Universitat de València la possibilitat de realitzar durant el curs acadèmic 2024/2025 una estada d'estudis en alguna de les universitats europees amb les quals hi-haja signat un conveni de mobilitat de màster.

Aquesta convocatòria té dos terminis de presentació de sol·licituds.

Convocatòria i Bases Erasmus Máster 2024-25

Extracte de la publicació en el DOGV

Primer termini de sol·licitud: fins 22 març 2024

Sol·licitud

La sol·licitud es realitzarà a través de Seu electrònica, “Programa de mobilitat Erasmus Màster”

No obstant això, pots avançar la preparació de la documentació per a realitzar la teua sol·licitud, assegurant-te de què disposes, si escau:

 1. del certificat d'idioma, si el teu destí el requereix. Taula de equivalències d'idiomes
 2. del certificat de notes en base 10 -si la teua titulació d'accés al màster NO l'has cursada a la Universitat de València
 3. del certificat de becari o becària al curs 2023-2024, si és el teu cas

1. Acceptació: és el primer pas per a confirmar l'ajuda. Les persones beneficiàries han d'acceptar la beca a través de Seu Electrònica, Estudiants/Mobilitat/Expedient Erasmus Estudis. Si per contra desitja renunciar, ha d'enviar un correu electrònic a erasmusmaster@uv.es amb Assumpte “Renúncia beca” i indicant nom i cognoms

2.  Abans d'anar-te'n: abans de la seua partida, els i les beneficiàries han de presentar, a través de la Seu Electrònica, apartat “Els meus tràmits”:

 • Conveni de subvenció
 • Contracte d'estudis, confeccionat a través de Portalumne i signat per el/la estudiant, el coordinador/a en la UV (director o directora del màster) i el coordinador/a en destí.

El termini de presentació d'aquests dos documents finalitza 31 d'agost de 2024 o, en tot cas, abans de la data de partida a la universitat de destí.

3. Durant l'estada: La resta de documentació requerida al llarg del procés (Certificat d'incorporació i Certificat d'Estada) estan disponibles en l'apartat Erasmus Estudios/Documents útils i es presentaran igualment a través de l'apartat “Els meus tràmits” de la Seu Electrònica.

 • Certificat d'incorporació
 • Certificat d'estada

'ajuda inclou una assegurança d'accidents, responsabilitat civil i assistència en viatge: Protocol, Certificat genèric i Extracte pòlissa.Convocatòria Erasmus Màster 2023-24

 

Informació general

La present convocatòria ofereix als estudiants matriculats en Màsters Oficials de la Universitat de València la possibilitat de realitzar durant el curs acadèmic 2023/2024 una estada d'estudis en alguna de les universitats europees amb les quals hi-haja signat un conveni de mobilitat de màster.

Aquesta convocatòria té dos terminis de presentació de sol·licituds.

 • El primer termini, per a estades de primer semestre del curs 2023-2024, comprendrà des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins al dia 10 de març de 2023
 • El segon termini, per a estades de segon semestre del curs 2023-2024, comprendrà del 4 de setembre al 5 d'octubre de 2023.

Convocatòria i Bases Erasmus Máster 2023-24

Extracte de la publicació en el DOGV.

Primer termini de sol·licitud: fins 10 març 2023 (TANCAT)

Segon termini de sol·licitud: del 4 de setembre al 5 d'octubre (TANCAT)

Sol·licitud

La sol·licitud es realitzarà a través de Seu electrònica, “Programa de mobilitat Erasmus Màster”

No obstant això, pots avançar la preparació de la documentació per a realitzar la teua sol·licitud, assegurant-te de què disposes, si escau:

 1. del certificat d'idioma, si el teu destí el requereix. Taula de equivalències d'idiomes
 2. del certificat de notes en base 10 -si la teua titulació d'accés al màster NO l'has cursada a la Universitat de València
 3. del certificat de becari o becària al curs 2022-2023, si és el teu cas

1. Acceptació: és el primer pas per a confirmar l'ajuda. Les persones beneficiàries han d'acceptar la beca a través de Seu Electrònica, Estudiants/Mobilitat/Expedient Erasmus Estudis. Si per contra desitja renunciar, ha d'enviar un correu electrònic a erasmusmaster@uv.es amb Assumpte “Renúncia beca” i indicant nom i cognoms

2.  Abans d'anar-te'n: abans de la seua partida, els i les beneficiàries han de presentar, a través de la Seu Electrònica, apartat “Els meus tràmits”:

 • Conveni de subvenció
 • Contracte d'estudis, confeccionat a través de Portalumne i signat per el/la estudiant, el coordinador/a en la UV (director o directora del màster) i el coordinador/a en destí.

El termini de presentació d'aquests dos documents finalitza 31 d'agost de 2023 o, en tot cas, abans de la data de partida a la universitat de destí.

3. Durant l'estada: La resta de documentació requerida al llarg del procés (Certificat d'incorporació i Certificat d'Estada) estan disponibles en l'apartat Erasmus Estudios/Documents útils i es presentaran igualment a través de l'apartat “Els meus tràmits” de la Seu Electrònica.

 • Certificat d'incorporació
 • Certificat d'estada

 

L'ajuda inclou una assegurança d'accidents, responsabilitat civil i assistència en viatge: Protocol, Certificat genèric i Extracte pòlissa.


Convocatòria Erasmus Màster 2022-23 Segon semestre

La present convocatòria ofereix als estudiants matriculats en Màsters Oficials de la Universitat de València la possibilitat de realitzar durant el segon semestre del curs acadèmic 2022/2023 una estada d'estudis en alguna de les universitats europees amb les quals hi-haja signat un conveni de mobilitat de màster.

NOVETAT: Durant el mes de gener es publicarà una segona convocatòria per fer estades de primer semestre del curs 2023-2024

NOVETAT: L'ajuda inclou una assegurança d'accidents, responsabilitat civil i assitència en viatge:

Termini de sol·licitud: el termini s'obrirà l'endemà de la seua publicació en el DOCV, a principis de setembre, i romandrá obert fins al 5 d’octubre del 2022.

Extracte de publicació en el DOGV de 07/09/2022

La sol·licitud es realitzarà a través de Seu Electrònica, “Becas Erasmus Máster”

No obstant això, pots avançar la preparació de la documentació per a realitzar la teua sol·licitud, assegurant-te de què disposes, si escau:

 • del certificat d'idioma, si el teu destí el requereix i,
 • del certificat de notes en base 10 -si la teua titulació d'accés al màster NO l'has cursada a la Universitat de València
 • del certificat de becari o becària al curs 2020-2021, si és el teu cas

Relació de sol.licituds admeses, així com de sol.licituds excloses provisionalment, amb indicació del motiu d’exclusió i posibilitat de subsanació.
El termini de subsanació finalitza el próxim 24 d’octubre

Resolució d'adjudicació de les ajudes de mobilitat Erasmus Màster per al curs 2022-2023 Segon semestre

ACCEPTACIÓ: és el primer pas per a confirmar l'ajuda. Les persones beneficiàries han d'ACCEPTAR la beca a través d' ENTREU, Estudiantes/Movilidad/Expediente Erasmus Estudis, fin al 15 de novembre de 2022

Si al contrari desitja RENUNCIAR, ha d'enviar un correu electrònic a erasmusmaster@uv.es  amb Assumpte “Renuncia beca”; i indicant nom i cognoms

DOCUMENTACIÓ: abans de la seua partida, els i les beneficiàries han de presentar, a través de la Seu Electrònica, apartat “Els mesu tràmits”:

 • Conveni de subvenció
 • Contracte d'estudis, confeccionat a través de Portalumne i degudament firmat per el/la estudiant, el coordinador/a en la UV (director o directora del màster) i el coordinador/a en destí.

El termini de presentació d'estos dos documents finalitza 31 de gener de 2023 o, en tot cas, abans de la data de partida a la universitat de destí.

La resta de documentació requerida al llarg del procés (Certificat d'incorporació i Certificat d'Estada) estan disponibles en l'apartat Erasmus Estudis/Documents útils i es presentaran igualment a través de l'apartat “Els meus tràmits” de la Seu Electrònica

 

Convocatòria Erasmus Màster 2021-22 Segon semestre

La present convocatòria ofereix als estudiants matriculats en Màsters Oficials de la Universitat de València la possibilitat de realitzar durant el segon semestre del curs acadèmic 2021/2022 una estada d'estudis en alguna de les universitats europees amb les quals hi-haja signat un conveni de mobilitat de màster.

Convocatòria i bases Erasmus Máster 2021-22

Annex II: Destinacions Recull els màsters i universitats amb les quals existeix un acord de mobilitat. Els màsters o universitats no inclosos en aquest annex no són objecte d'aquesta convocatòria

Taula d'equivalències d'idioma

Termini de sol·licitud: el termini s'obrirà l'endemà de la seua publicació en el DOCV, i romandrá obert fins al 5 d’octubre del 2021.

La sol·licitud es realitzarà a través de SEU ELECTRÒNICA, “Becas Erasmus Máster”

No obstant això, pots avançar la preparació de la documentació per a realitzar la teua sol·licitud, assegurant-te de què disposes, si escau:

 1. del certificat d'idioma, si el teu destí el requereix i,
 2. del certificat de notes en base 10 -si la teua titulació d'accés al màster NO l'has cursada a la Universitat de València
 3. del certificat de becari o becària al curs 2020-2021, si és el teu cas

Obertura del termini les sol·licituds a partir del 8 Setembre - Convocatòria DOGV

7 d'octubre 2021 - Llistat de sol·licituds admeses

 • El termini per a realitzar al.legacions finalitza el proper 22 d’octubre

Nou! 25 d'OCTUBRE 2021

ACCEPTACIÓ: és el primer pas per a confirmar l'ajuda. Les persones beneficiàries han d'ACCEPTAR la beca a través d' ENTREU, Estudiantes/Movilidad/Expediente Erasmus Estudis, abans del 5 de novembre de 2021

En cas de no acceptar després d’aquesta data, s’entendrá que la persona beneficiària ha renunciat a la becaEen qualselvol moment abans de la data prevista de partida es podrá RENUNCIAR, enviant-se un correu electrònic a erasmusmaster@uv.es amb Assumpte “Renuncia beca”; i indicant nom i cognoms

DOCUMENTACIÓ: abans de la seua partida, els i les beneficiàries han de presentar, a través d'ENTREU, apartat “Els mesu tràmits”:

-conveni de subvenció

-contracte d'estudis, confeccionat a través de Portalumne i degudament firmat per el/la estudiant, el coordinador/a en la UV (director o directora del màster) i el coordinador/a en destí.

El termini de presentació d'estos dos documents finalitza 31 de gener de 2022 o, en tot cas, abans de la data de partida a la universitat de destí.

La resta de documentació requerida al llarg del procés (Certificat d'incorporació i Certificat d'Estada) estan disponibles en l'apartat Erasmus Estudis/Documents útils i es presentaran igualment a través de l'apartat “Els meus tràmits” d' ENTREU

CONVOCATÒRIA ERASMUS MÁSTER 2020-21

La present convocatòria ofereix als estudiants matriculats en Màsters Oficials de la Universitat de València la possibilitat de realitzar durant el segon semestre del curs acadèmic 2020/2021 una estada d'estudis en alguna de les universitats europees amb les quals hi-haja signat un conveni de mobilitat de màster.

 

Convocatòria i bases Erasmus Màster 2020-21

Annex II: Destinacions Recull els màsters i universitats amb les quals existeix un acord de mobilitat. Els màsters o universitats no inclosos en aquest annex no són objecte d'aquesta convocatòria

Taula d'equivalències d'idioma

Termini de sol·licitud: el termini s'obrirà l'endemà de la seua publicació en el DOCV.

La sol·licitud es realitzarà a través de ENTREU, “Becas Erasmus Máster”

No obstant això, pots avançar la preparació de la documentació per a realitzar la teua sol·licitud, assegurant-te de què disposes, si escau:

a) del certificat d'idioma, si la teua destinació el requereix i,

b) del certificat de notes en base 10 -si la teua titulació d'accés al màster NO l'has cursada a la Universitat de València

c) del certificat de becari o becària al curs 2019-2020

NOU! TERMINI DE SOL·LICITUD OBERT: Extracte de la convocatòria publicat en el DOGV. Pots fer la teua sol.licitud des d'el divendres, 11 de setembre. El termini finalitza el 5 d'octubre de 2020, tots dos inclusivament.

ADJUDICACIÓ

8 octubre 2020: Relació de sol.licituds admeses, així com sol.licituds excloses provisionalment, amb indicació del motiu d’exclusió i posibilitat de subsanació.

El termini d’al.legacions finalitza el proper 26 d’octubre.

27 OCTUBRE 2020: Resolució de les ajudes de mobilitat Erasmus Màster per al curs 2020-2021 – Segon semestre

DOCUMENTACIÓ: Els i les beneficiàries han de presentar, a través de ENTREU, “El meu lloc personal” 

-Conveni de subvenció

-Contracte d'estudis, confeccionat a través de Portalumne i degudament signat per el/la estudiant, el coordinador/a en la UV (director o directora del màster) i el coordinador/a en destinació.

El termini de presentación finalitza el 31 de gener de 2021 o, en tot cas, abans de la data de partida.

La resta de documentació sol·licitada al llarg del procés (Certificat d'incorporació i Certificat d'Estada) estan disponibles en l'apartat Erasmus Estudios/Documents útils.

Convocatòria Erasmus Màster 2019-2020

La present convocatòria ofereix als estudiants matriculats en Màsters Oficials de la Universitat de València la possibilitat de realitzar durant el segon semestre del curs acadèmic 2019/2020 una estada d'estudis en alguna de les universitats europees amb les quals haja signat un conveni de mobilitat de màster.

 • Annex II: Destinacions Recull els màsters i universitats amb les quals existeix un acord de mobilitat. Els màsters o universitats no inclosos en aquest annex no són objecte d'aquesta convocatòria

Termini de sol·licitud: el termini s'obri el dilluns, 9 de setembre, i finalitza el 4 d'octubre de 2019, tots dos inclusivament

Extracte de la convocatòria publicat en el DOGV

Adjudicació

Resolució d'adjudicació- erasmus máster 2019-2020, segon semestre. Relació de beneficiaris i sol·licituds excloses.

Acceptació: l'adjudicació definitiva està supeditada a l'acceptació de l'ajuda. L'acceptació es realitza a través de ENTREU “Erasmus estudis 2019-20 - Acceptació”.

El termini per a realitzar l'acceptació finalitza el dilluns, 4 de novembre de 2019

Documentació: una vegada hages acceptat, has d’anar al Servei de Relaciones Internacionals i presentar:

- còpia de l'acord d'estudis o Learning Agreement Erasmus+, confeccionat a través de portalumne, i degudament signat per tu, pel teu coordinador/a en la UV (director o directora del màster) i el teu coordinador/a de destinació.

les signatures escanejades o fotocopiades són acceptables

- original del Conveni de subvenció 2019-20: deus presentar l’original

Per a la resta de documents consulta l'enllaç http://links.uv.es/olmas8w sobre "documents útils - curs actual".