1. Què és SICUE

És el Sistema de Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols. Està organitzat per la CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles) i permet fer mobilitats estudiantils de semestre o curs acadèmic en una altra universitat espanyola.

 1. Quan és demana la beca de mobilitat SICUE

El període de sol·licituds sol ser entre febrer i març

 1. Com es fa l'adjudicació de la plaça Sicue? 

La selecció es durà a terme d'acord amb amb allò previst a les bases de la convocatòria:

S'han tindre 45 crèdits aprovats a la finalització del curs anterior a la sol·licitud i estar matriculat d’un mínim de 30 crèdits en el curs en què es fa la sol·licitud.

Les places s’adjudiquen segons la nota mitjana de l’expedient a la finalització del curs anterior a la sol·licitud.

 1. M'han adjudicat una plaça de mobilitat Sicue en el llistat provisional, què he de fer ara?

Has de presentar una sol·licitud a la universitat de destinació. Rebràs un correu de la universitat de destinació amb informació per a fer la sol·licitud, la documentació que cal adjuntar i el termini de presentació. També pots buscar aquesta informació en la seua pàgina web.

Paral·lelament, has de contactar amb el coordinador acadèmic de la teua titulació en la Universitat per a preparar l’Acord Acadèmic (nom del contracte de estudios SICUE) .

 1. Qui és el meu coordinador o coordinadora?

Hi ha un professor o professora que fa de coordinador acadèmic de mobilitat per cada titulació. Pots consultar el coordinador o coordinadora de la teua titulació en el Llistat de Coordinadors i Coordinadores.

 1. Quines destinacions puc demanar en la meua sol·licitud?

Busca en l’aplicació Portalumne, ves a “Programes de Mobilitat amb altres universitats” i “Consulta destinacions de Mobilitat”.

 1. He de presentar el meu expedient acadèmic en la sol·licitud?

No. La Universitat de València comprova d’ofici el compliment dels requisits mínims i els paràmetres de baremació.

 1. Hi ha cap ajuda econòmica per a les mobilitats SICUE?

No. HI havia una beca que es deia SENECA però fa anys que no es convoca.

 1. Quins documents s’han de presentar al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació?

Cal presentar els documents que s'indica en la nostra pàgina web, en el Programa SICUE, en la pestanya "Documents útils".

 1. Què he de fer perquè els crèdits es reconeguen en el meu expedient a la meua tornada?

S’ha d’elaborar un Acord Acadèmic que és una llista de les assignatures que es faran a la universitat de destinació i una altra llista amb les assignatures que es convalidaran a la Universitat de València. Ha d’estar signat per l’estudiant o estudianta i un coordinador acadèmic de cada universitat.

S’ha d’elaborar amb una aplicació informàtica a la que s’acceideix a través de Portalumne, ves a “Programes de Mobilitat amb altres universitats” i “Confeccionar i modificar contracte d’estudis”

 1. Hi ha un mínim o màxim de crèdits?

L’Acord Acadèmic ha tindre entre 24 i 36 crèdits per a estades de 5 mesos i entre 42 i 72 per a estades de 9 mesos.

Per als estudiants o estudiantes amb discapacitat igual o superior al 65% aquests mínims es redueixen a la mitat.

En aquells supòsits en els quals a l'estudiant li queden menys crèdits  per finalitzar els seus estudis que el mínim exigit en cada tipus de estada, podrà optar a l'intercanvi si acompleix la resta de requisits.

 1. Puc modificar la meua estada, prorrogar-la o reduir-la?

En principi, s'ha de fer l'estada de la durada prevista en l'Acord Bilateral però sí que es pot reduir o prorrogar. La reducció o pròrroga requereix la signatura dels dos coordinadors acadèmics com a senyal d'aprovació en el document previst a l'efecte i que es pot trobar a pàgina web Documents útils.

 1. Si tinc una plaça SICUE adjudicada i finalment no vull anar-me'n de mobilitat, com puc renunciar a la plaça?

Per a renunciar a la plaça has de comunicar-ho per escrit. Tens un model de renúncia SICUE en la nostra pàgina de Documents Útils. Recorda que si no renuncies a la plaça quedaràs penalitzat en futures convocatòries. La Universitat també accepta la renúncia enviada per correu electrònic des del mail institucional "usuari@alumni.uv.es"

 1. Puc cursar en mobilitat d'assignatures suspeses?

Es poden cursar en mobilitat assignatures suspeses sempre que es compte amb l'aprovació del coordinador o coordinadora acadèmica de la Universitat de València per a la titulació corresponent.

 1. Preguntes freqüents de la CRUE

Clica en aquest enllaç

    16. On puc preguntar dubtes?

Escriu a sicue.outgoing@uv.es