University of Valencia logo Logo del portal

  • Estudiants de La Nau Gran

10é Passeig Saludable de La Nau Gran

Accés al formulari d'inscripció

Autorització per a poder inscriure menors en el 10é Passeig Saludable

 

BASES

Cada any el Servei d’Extensió Universitària i el Servei d’Educació Física i Esports organitzen el Passeig Saludable de La Nau Gran.

1-OBJECTE:

El Passeig Saludable de La Nau Gran ofereix un àmbit de convivència social i familiar, des del protagonisme per a les persones majors i la seua visibilitat positiva en els espais públics de València.

2-RECORREGUT:

Consisteix en una marxa de 3,5 kilòmetres pels jardins més bonics de València: Jardí Botànic, Les Hespèrides, llit vell del riu Túria i el jardí dels Vivers. El Passeig Saludable ix des del Jardí Botànic i finalitza al pati del Rectorat, on s’ofereix un esmorzar saludable a totes les persones participants.

3-FUNCIÓ

A més de fomentar la convivència a partir d’un estil de vida saludable, el Passeig té un fort caràcter solidari, ja que una part dels diners de la inscripció es donen a una ONG, com a suport i reconeixement al seu valor social.

4-CARACTERÍSTIQUES:

4.1-La inscripció al Passeig Saludable cal fer-la a través del formulari específic en ENTREU. N’hi ha dues modalitats: la individual, amb una tarifa de 5,6 euros; i la familiar, per a tres o més persones, amb una tarifa de 3,5 euros per persona.

4.2-Caldrà que les inscripcions de les persones menors d’edat estiguen acompanyades de l’autorització signada per la persona adulta que se’n fa responsable, segons el model facilitat pel Servei d’Extensió Universitària disponible en el web i que caldrà enviar a extensio@uv.es

4.3-Totes les persones participants reben una samarreta identificativa, que es reparteix en el SEU i el SEF uns dies abans de l’activitat.

4.4-L’alumnat dels itineraris de La Nau Gran amb la inscripció obté 2 crèdits de lliure elecció que li són incorporats a l’expedient en finalitzar l’activitat.

4.5-El 10é Passeig Saludable se celebrarà el proper diumenge 29 de setembre de 2019. Començarà a les 10 h. al Jardí Botànic de la Universitat de València.

4.6-L’ONG amb la qual col·laborarem enguany serà HOGARES COMPARTIDOS que rebrà una part de la recaptació. HOGARES COMPARTIDOS és una entitat no governamental sense afany de lucre la missió principal de la qual és proveir d'allotjament digne a majors amb pocs recursos econòmics, afavorint la seua millora de qualitat de vida i la seua plena inclusió social

Més informació:  http://www.hogarescompartidos.org/

4.7-Els diners de la inscripció són considerats una donació i per tant no hi ha possibilitat de tornar-los en cap circumstància personal. Eixos diners són destinats a despeses d’organització i per a l’aportació a la ONG, que està garantida per la Universitat de València.

4.8-Com el Passeig Saludable es desenvolupa en espais públics, la inscripció i participació en l’esdeveniment comporta la cessió dels drets d’imatge personals durant l’activitat (en la presa i difusió de fotografies, per exemple).

 

5-Protecció de dades

5.1-Finalitat del tractament:

Les dades personals subministrades en aquesta convocatòria s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València que procedisquen, amb la finalitat de gestionar i tramitar la participació en el 10é Passeig Saludable de la Nau Gran.

5.2-Responsable del tractament i dades de contacte del delegat de protecció de dades.

El tractament de les dades relacionades amb la gestió d’aquesta convocatòria és la Universitat de València.

Delegat de Protecció de Dades en la Universitat de València

Ed. Rectorat

Av. Blasco Ibáñez, 13

VALÈNCIA 46010

lopd@uv.es

5.3-Destinataris o categories de destinataris de les dades i països de destinació de les dades.

No estan previstes comunicacions de dades personals sense consentiment de la persona afectada. Així mateix tampoc es preveuen altres comunicacions de dades.

5.4-Termini de conservació de les dades.

Les dades es conservaran i seran en el seu cas cancel·lades d’acord amb els següents criteris:

a. Les dades dels participants es conservaran durant el termini de prescripció de les accions per responsabilitat civil de l’esdeveniment.

5.5-Drets.

Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades podran exercir els seus drets d’accés, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic adreçat a lopd@uv.es remés des d’adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, en el seu cas, documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat al Delegat de Protecció de Dades en la Universitat de València.

5.6-Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al RGPD. Tenen habilitada una adreça lopd@uv.es per a qualsevol informació, suggeriment, petició d'exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sense perjudici del dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent.

5.7-Polítiques de privacitat de la Universitat de València.

Podeu consultar les nostres polítiques de privacitat a https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/politica-privacitat/responsable-identificacio-titular-web-funcions-1285919116693.html

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Cada any el Servei d’Extensió Universitària i el Servei d’Educació Física i Esports organitzen el Passeig Saludable de La Nau Gran. Consisteix en una marxa de 3,5 kilòmetres pels jardins més bonics de València: Jardí Botànic, Les Hespèrides, riu Túria i Vivers. El Passeig Saludable ix des del Jardí Botànic i finalitzarà al pati del Rectorat, on s’ofereix un esmorzar saludable a tots els participants.

A més de fomentar un estil de vida saludable, el Passeig té un fort caràcter solidari, ja que una part dels diners de la inscripció es donen a una ONG.

A tots els participants se’ls regala una samarreta i l’alumnat de La Nau Gran obté 2 crèdits de lliure elecció que li són incorporats a l’expedient.

El 8é Passeig Saludable es va celebrar el passat 1 d’octubre de 2017 i l’ONG amb la qual vam col·laborar va ser FEDER (Federació Espanyol de Malalties Rares). La missió de FEDER és millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties rares, representant els seus interessos, defensant els seus drets i promovent millores concretes per aconseguir la seua plena inclusió social. Hi va haver 1177 participants.

 

Fotos 8é Passeig Saludable

Memòria 8é Passeig Saludable

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy