Territori i SocietatUniversitat de València Logo del portal

Presentació

Les activitats complementàries que el Vicerectorat de Cultura i Societat ofereix a les entitats locals persegueixen la visualització de l'immens potencial educatiu i investigador de la Universitat sobre el seu territori d'influència i l'establiment de relacions institucionals entre la comunitat universitària i l'administració pública local (ajuntaments i mancomunitats).

El Vicerectorat planteja un catàleg, obert, ample, variat i articulat, d'un conjunt de diferents formats d'activitats (conferències, cursos d'especialització, seminaris, tallers, jornades, exposicions, etc.); o el desenvolupament de projectes o convenis d'investigació aplicada, entre ambdues institucions, que inclouen la intervenció de les múltiples disciplines i àrees científiques de la Universitat.

Els programes formatius, d'acció i de difusió a les entitats locals valencianes, organitzats des d'este Vicerectorat, abasteixen les següents modalitats:

  1. Jornada/es.
  2. Trobades.
  3. Exposicions.
  4. Tallers.
  5. Congressos.
  6. Col·laboracions.
  7. Programes.

En estos casos la Universitat expedirà una certificació d'assistència en les modalitats proposades.

 

JORNADA/ES

La jornada o jornades és un seminari territorial, denominat com a "Jornada/es Universitat de València-municipi de", que comprén una jornada intensiva (matí i/o vesprada) a la localitat, o tres o quatre sessions, d'aproximadament dues hores. Està compost per un cicle de conferències i/o taules redones, amb debat entre ponents i públic assistent. Compta amb un conjunt de dissertacions (aproximadament entre dos i cinc) sobre un tema generador, proposat per la Universitat o sol·licitat per l'entitat local, que se centra en aspectes singulars o d'interés per al municipi, tractats de manera transversal pels investigadors universitaris i, fins i tot, altres especialistes locals i externs (d'altres institucions).

Les institucions locals/comarcals poden convenir amb la Universitat un tema monogràfic i identificatiu de la població, amb la fi que es convoque anualment. Amb allò, es pretén la projecció d'un territori a partir d'una temàtica concreta de referència.

TROBADES

La trobada és una activitat que relaciona, en una o dues jornades, els professionals de la Universitat amb un col·lectiu específic de la societat valenciana (Instituts d'Estudis Comarcals, Centres de Formació per a Persones Adultes, Parcs Naturals, Associacions -empresarials, mediambientals, culturals, etc.- tècnics municipals, ajuntaments amb un denominador comú, etc.), amb la fi de tractar i debatre sobre un tema que suscite interés per a ambdues institucions. Està constituït per un cicle de conferències, una o dos taules redones de caràcter multidisciplinari i un fòrum de reflexió i diàleg compost pels especialistes de la Universitat, el col·lectiu implicat i el públic assistent en general.

EXPOSICIONS

Les exposicions confeccionades a iniciativa del Vicerectorat, o de les entitats locals, pretenen mostrar a la societat valenciana una altra visió sobre qualsevol aspecte del seu territori (social, econòmic, mediambiental, sanitari, cultural, geohistòric, etc.) a través de l'extraordinari bagatge que els especialistes de la Universitat de València han acumulat al llarg de la seua carrera. En general, s'obtenen treballs científics i divulgatius, de caràcter multidisciplinari, que presenten una eminent projecció de l'espai d'estudi. Compten entre 20 i 25 panells realitzats pels docents i investigadors de qualsevol de les disciplines i àrees científiques de la Universitat, així com per altres especialistes vinculats al tema i al territori.

TALLERS

El taller constitueix un espai coordinat per un professor/a de la Universitat de València, especialista contrastat en el tema que s'aborda. Es treballa de manera cooperativa en la realització d'experiències innovadores, en la recerca de mètodes actius, en l'experimentació, etc. Consisteix en una unitat productiva de coneixement en la que tothom aprén, però al mateix temps també ensenyen a la resta. En suma, el desenvolupament i perfeccionament d'hàbits, habilitats i capacitats, tot mitjançant la conjunció de teoria i pràctica.

CONGRESSOS

Els congressos constitueixen activitats de major rellevància, que s'organitzen generalment de manera periòdica en torn a un tema monogràfic o alguns aspectes de la realitat local i/o comarcal. Estan constituïts en base a qüestions prèviament fixades amb les entitats: presentació del tema, diferents ponències i visions sobre este per part de contrastats especialistes, taules redones, etc. La duració de tals comprén d'un a dos dies.

COL·LABORACIONS

Les col·laboracions entre Universitat i entitats locals, a sol·licitud de l'ajuntament o mancomunitat, es materialitzen freqüentment en la selecció d'un o diferents conferenciant/s de la Universitat, especialistes contrastats en una temàtica, i integrats en qualsevol tipus d'activitat (jornades, conferències, seminaris, tallers, etc.) de dita institució. 

PROGRAMES

El programa Unisocietat aporta les claus per a comprendre la vida millor, l'envelliment i l'entorn en el que viuen les persones de més de 30 anys a través de les classes impartides per docents de la Universitat de València. Es tracta d'un curs que es realitza al llarg de tres anys a la població de l'àrea d'influència de la Universitat que el sol·licita. Consta de 12 assignatures (4 per curs) i conferències complementàries (aproximadament una al mes) de temàtiques diverses: art, economia, salut, història, música, etc. Compta amb un itinerari multidisciplinari de 360 hores, distribuïdes en 3 cursos acadèmics de 120 hores cadascú, amb dedicació d'un dia a la setmana de 3 hores.