Universitat de ValènciaUVsocietat,UVsocietat Logo del portal

Presentació

Les activitats complementàries que el Vicerectorat de Cultura i Societat ofereix a les entitats locals persegueixen la visualització de l'immens potencial educatiu i investigador de la Universitat sobre el seu territori d'influència i l'establiment de relacions institucionals entre la comunitat universitària i l'administració pública local (ajuntaments i mancomunitats).

El Vicerectorat planteja un catàleg, obert, ample, variat i articulat, d'un conjunt de diferents formats d'activitats (conferències, cursos d'especialització, seminaris, tallers, jornades, exposicions, etc.); o el desenvolupament de projectes o convenis d'investigació aplicada, entre ambdues institucions, que inclouen la intervenció de les múltiples disciplines i àrees científiques de la Universitat.

Els programes formatius, d'acció i de difusió a les entitats locals valencianes, organitzats des d'este Vicerectorat, abasteixen les següents modalitats:

  1. Jornada/es.
  2. Trobades.
  3. Exposicions.
  4. Congressos.
  5. Col·laboracions.
  6. Programes.

En estos casos la Universitat expedirà una certificació d'assistència en les modalitats proposades.

 

JORNADA/ES

La jornada o jornades és un seminari territorial, denominat com a "Jornada/es Universitat de València-municipi de", que comprén una jornada intensiva (matí i/o vesprada) a la localitat, o tres o quatre sessions, d'aproximadament dues hores. Està compost per un cicle de conferències i/o taules redones, amb debat entre ponents i públic assistent. Compta amb un conjunt de dissertacions (aproximadament entre dos i cinc) sobre un tema generador, proposat per la Universitat o sol·licitat per l'entitat local, que se centra en aspectes singulars o d'interés per al municipi, tractats de manera transversal pels investigadors universitaris i, fins i tot, altres especialistes locals i externs (d'altres institucions).

Les institucions locals/comarcals poden convenir amb la Universitat un tema monogràfic i identificatiu de la població, amb la fi que es convoque anualment. Amb allò, es pretén la projecció d'un territori a partir d'una temàtica concreta de referència.

TROBADES

La trobada és una activitat que relaciona, en una o dues jornades, els professionals de la Universitat amb un col·lectiu específic de la societat valenciana (Instituts d'Estudis Comarcals, Centres de Formació per a Persones Adultes, Parcs Naturals, Associacions -empresarials, mediambientals, culturals, etc.- tècnics municipals, ajuntaments amb un denominador comú, etc.), amb la fi de tractar i debatre sobre un tema que suscite interés per a ambdues institucions. Està constituït per un cicle de conferències, una o dos taules redones de caràcter multidisciplinari i un fòrum de reflexió i diàleg compost pels especialistes de la Universitat, el col·lectiu implicat i el públic assistent en general.

EXPOSICIONS

Les exposicions confeccionades a iniciativa del Vicerectorat, o de les entitats locals, pretenen mostrar a la societat valenciana una altra visió sobre qualsevol aspecte del seu territori (social, econòmic, mediambiental, sanitari, cultural, geohistòric, etc.) a través de l'extraordinari bagatge que els especialistes de la Universitat de València han acumulat al llarg de la seua carrera. En general, s'obtenen treballs científics i divulgatius, de caràcter multidisciplinari, que presenten una eminent projecció de l'espai d'estudi. Compten entre 20 i 25 panells realitzats pels docents i investigadors de qualsevol de les disciplines i àrees científiques de la Universitat, així com per altres especialistes vinculats al tema i al territori.

CONGRESSOS

Els congressos constitueixen activitats de major rellevància, que s'organitzen generalment de manera periòdica en torn a un tema monogràfic o alguns aspectes de la realitat local i/o comarcal. Estan constituïts en base a qüestions prèviament fixades amb les entitats: presentació del tema, diferents ponències i visions sobre este per part de contrastats especialistes, taules redones, etc. La duració de tals comprén d'un a dos dies.

COL·LABORACIONS

Les col·laboracions entre Universitat i entitats locals, a sol·licitud de l'ajuntament o mancomunitat, es materialitzen freqüentment en la selecció d'un o diferents conferenciant/s de la Universitat, especialistes contrastats en una temàtica, i integrats en qualsevol tipus d'activitat (jornades, conferències, seminaris, tallers, etc.) de dita institució. 

PROGRAMES

El programa Unisocietat aporta les claus per a comprendre la vida millor, l'envelliment i l'entorn en el que viuen les persones de més de 30 anys a través de les classes impartides per docents de la Universitat de València. Es tracta d'un curs que es realitza al llarg de tres anys a la població de l'àrea d'influència de la Universitat que el sol·licita. Consta de 12 assignatures (4 per curs) i conferències complementàries (aproximadament una al mes) de temàtiques diverses: art, economia, salut, història, música, etc. Compta amb un itinerari multidisciplinari de 360 hores, distribuïdes en 3 cursos acadèmics de 120 hores cadascú, amb dedicació d'un dia a la setmana de 3 hores.