Territory and SocietyUniversitat de València Logo del portal

LLISTAT PDI (J-K-L)

COGNOMS I NOM DEPARTAMENT
Jardón Giner, Paula Didàctica i Organització Escolar
Jiménez Fortea, Francisco Javier Dret Administratiu i Dret Processal
Jiménez Salvador, José Luis Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga
Juan Sánchez, José Ricardo Dret Administratiu i Dret Processal
Lanuza Navarro, Enrique Biologia Cel.lular, Biologia Funcional i Antropologia Física
Latorre Latorre, Ángel Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Ledo Caballero, Antonio Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga
Lila Murillo, Marisol Psicologia Social
Llopis Cardona, Ana Belén Filologia Espanyola
Lloret Alcañiz, Ana Fisiologia
Lloria García, María de la Paz Dret Penal
Lois Caballé, Ana Isabel Dret Mercantil 'Manuel Broseta Pont'

J

Cognoms i Nom

Jardón Giner, Paula

Càrrec

Contractada Dr.

Departament

Didàctica i Organització Escolar

Facultat

Filosofia i Ciències de l'Educació

Any de vinculació

-

 

Formació

És professora contractada doctora del departament de Didàctica i Organització Escolar de la facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de València i vicedegana de Relacions Internacionals i Pràctiques Externes d'eixa facultat.

 

Línies d’investigació

 

Docència (any en curs)

http://cuentas.uv.es/cgi-bin/p/ActivaCuenta?muestrapubsi:es:n01mCCvYRtV

 

Publicacions d’interés

Altres dades

L'activitat professional l'ha desenvolupada tant en el camp de la docència universitària (professora, cursos de post-grau i doctorat) i extrauniversitària (Ensenyament Secundari, cursos per a professors, etc.), com en la gestió del patrimoni en museus (tallers, muntatge de museus i exposicions, assessorament i guió d'audiovisuals, gestió de personal, disseny de rutes culturals, etc.) i en actuacions arqueològiques (prospeccions, estudi de materials i excavacions).

 

 

Cognoms i Nom

Jiménez Fortea, Francisco Javier

Càrrec

Titular

Departament

Dret Administratiu i Dret Processal

Facultat

Dret

Any de vinculació

-

 

Formació

Es va graduar en la Universitatde València i, posteriorment, l'any 1998 es va doctorar obtenint el Premi Extraordinari de Doctorat. També ha gaudit de diverses beques d'estudi, entre elles, la del Ministeri d'Educació austríac per estudiar a la Universitat de Viena, i unes altres per realitzar estades de recerca a les Universitats de Milà (Itàlia) i Magúncia (Alemanya).

 

Línies d’investigació

 • La protecció del disseny industrial.
 • Les resolucions de disputa alternativa (ADR, Alternative Dispute Resolutions).
 • L'Administració de Justícia en el marc de la UE.

 

Docència (any en curs)

http://cuentas.uv.es/cgi-bin/p/ActivaCuenta?muestrapubsi:es:2104pq6F9o5

 

Publicacions d’interés

 • El recurs de cassació per a la unificació de doctrina en el procés laboral.
 • Cap a una justícia internacional.
 • Tutela dels consumidors i usuaris en la Llei d'Enjudiciament Civil.
 • Diversitat Cultural: Conflicte i Dret.
 • Segrest de menors en l'àmbit familiar.
 • L'espai europeu de llibertat, seguretat i justícia.
 • Estat de Dret i drets fonamentals en la lluita contra el terrorisme.

Altres dades

-

 

 

Cognoms i Nom

Jiménez Salvador, José Luis

Càrrec

Catedràtic

Departament

Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga

Facultat

Geografia i Història

Any de vinculació

-

 

Formació

És Doctor en Prehistòria i Arqueologia per la Universitat de Saragossa amb la tesi “Contribución al estudio de la arquitectura romana en hispania: el foro de Bilbilis (Calatayud, Zaragoza)”.

 

Línies d’investigació

 • L’estudi de l’arqueologia romana i el patrimoni arqueològic

 

Docència (any en curs)

http://cuentas.uv.es/cgi-bin/p/ActivaCuenta?muestrapubsi:es:tIaWO_F3Xw*

 

Publicacions d’interés

Altres dades

Destaca la seua recerca sobre vil·les romanes basada en que és un gran coneixedor de l'arquitectura romana en general, incloent l'àmbit domèstic, havent investigat, per exemple, el singular jaciment de l'Horta Vella, un dels pocs exemples de conjunt rural romà que perdura en època visigoda. A més, cobren especial incidència les seues excavacions en la vila romana de la Casa del Mitra en Cabra (Còrdova), i els seus treballs al voltant de jaciments a Sagunt, Bétera i el Castellet de Torís.

 

 

Cognoms i Nom

Juan Sánchez, José Ricardo

Càrrec

Titular

Departament

Dret Administratiu i Dret Processal

Facultat

Dret

Any de vinculació

-

 

Formació

És professor titular al departament de dret administratiu i dret processal de la Universitat de València. És doctor en Dret per esta mateixa universitat amb la tesi doctoral: “Las comunidades autónomas como parte en el proceso civil de declaración. Regímenes normativos estatal y autonómico”.

 

Línies d’investigació

 • Responsabilitat civil extracontractual, responsabilitat civil derivada de delicte, legitimació processal civil i instrucció de delictes

 

Docència (any en curs)

http://cuentas.uv.es/cgi-bin/p/ActivaCuenta?muestrapubsi:es:n01mCCA0Yyc

 

Publicacions d’interés

 • La legitimación procesal civil en la jurisprudencia del Tribunal Supremo: algunos ejemplos para contribuir a un debate no cerrado
 • La mal llamada " acción subrogatoria" del asegurador: un análisis de las reglas de legitimación procesal derivadas de los artículos 43 y 82 LCS
 • El interés jurídico como criterio de legitimación en el proceso civil

Altres dades

-

 

 

L

Cognoms i Nom

Lanuza Navarro, Enrique

Càrrec

Titular

Departament

Biologia Cel.lular, Biologia Funcional i Antropologia Física

Facultat

Ciències Biològiques

Any de vinculació

-

 

Formació

És va doctorar per la Universitat de València amb la tesi “Redefinició anatòmica de la formació amigdalina telencefàlica de rèptils squamata. Implicacions funcionals i evolutives”.

 

Línies d’investigació

 • Estudi neuroanatòmic comparatiu de l’amígdala.
 • Estudi de feromones sexuals, aprenentatge emocional i l’amígdala.

 

Docència (any en curs)

http://cuentas.uv.es/cgi-bin/p/ActivaCuenta?muestrapubsi:es:2104pq8F_m8

 

Publicacions d’interés

 

Altres dades

Imparteix docència de biologia cel·lular a la llicenciatura en Biologia i sobre neurobiologia i neuroanatomia al màster en Neurociències Bàsiques i Aplicades, i al programa de doctorat en Neurociències.

 

 

Cognoms i Nom

Latorre Latorre, Ángel

Càrrec

Catedràtic

Departament

Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Facultat

Psicologia

Any de vinculació

-

 

Formació

Vinculat a la universitat des de 1995, es va doctorar amb la tesi “Análisis y evaluación cognitiva de la situación educativa: una aproximación empírica a la metaevaluación del professor” en aquesta mateixa universitat.

 

Línies d’investigació

 • La psicologia escolar.
 • El camp de la intervenció en xiquets amb necessitats educatives especials.

 

Docència (any en curs)

http://cuentas.uv.es/cgi-bin/p/ActivaCuenta?muestrapubsi:es:B1srPX-m5Z*

 

Publicacions d’interés

Altres dades

En la seua vessant docent imparteix classe al grau de psicologia i als màsters de professor d’educació secundària, psicopedagogia, educació especial, i neurociència cognitiva i necessitats específiques de suport educatiu, tots ells impartits a la Universitat de València.

 

 

Cognoms i Nom

Ledo Caballero, Antonio

Càrrec

Titular

Departament

Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga

Facultat

Geografia i Història

Any de vinculació

-

 

Formació

-

 

Línies d’investigació

 • Sistemes de comunicació en l'antiguitat
 • Els paisatges històrics

 

Docència (any en curs)

http://cuentas.uv.es/cgi-bin/p/ActivaCuenta?muestrapubsi:es:FAwqEbuD9eP

 

Publicacions d’interés

Altres dades

En els últims anys ha participat en un projecte d'investigació centrat en l'estudi de les salines en la Península ibèrica i en l'elaboració de diverses històries locals de l'àmbit valencià. Ha pres part activa en els plans d'Innovació Educativa desenvolupats en l'àmbit de la Història Antiga i forma part en l'actualitat d'un grup de treball (GIRHA) dedicat a l'elaboració de materials de treball destinats als estudiants dels actuals plans educatius.

 

 

Cognoms i Nom

Lila Murillo, Marisol

Càrrec

Catedràtica

Departament

Psicologia Social

Facultat

Psicologia

Any de vinculació

-

 

Formació

Es va doctorar en la Universitat de València en 1995 gràcies a la tesi “Autoconcepto, valores y socialización: un estudio intercultural”. Va ser nomenada catedràtica a l'octubre de 2017.

 

Línies d’investigació

 

Docència (any en curs)

http://cuentas.uv.es/cgi-bin/p/ActivaCuenta?muestrapubsi:es:JhI1QJFJcl-

 

Publicacions d’interés

 • Sociología de la delincuencia (Alfa Delta Digital, 2006)
 • Psicología social y criminal (Alfa Delta Digital, 2006)
 • Seguridad y ciencias policiales, psicología. Aspectos psicosociales (IMP digital, 2004)

 

Altres dades

-

 

 

Cognoms i Nom

Llopis Cardona, Ana Belén

Càrrec

Ajudant Dr.

Departament

Filologia Espanyola

Facultat

Filologia, Traducció i Comunicació

Any de vinculació

-

 

Formació

És llicenciada en Filologia hispànica per la Universitat de València. Es va doctorar l’any 2011 gràcies a la tesi: “Las funciones de los marcadores del discurso a través del análisis de «eso sí», «en este sentido», «en efecto» y «¿verdad?»” Ha sigut professora del departament de Didàctica de la Llegua i la Literatura de la Universitat Catòlica de València. L’any 2017 va obtindre la plaça d’ajudant al departament de filologia hispànica de la Universitat de València.

 

Línies d’investigació

 • Pragmàtica discursiva
 • Anàlisi del discurs amb especial atenció als marcadors discursius

Docència (any en curs)

https://www.uv.es/persona/ana.b.llopis

 

Publicacions d’interés

 • Aproximación funcional a los marcadores discursivos. Análisis y propuesta lexicográfica (2014) Frankfurt am Main, Peter Lang.
 • La definición lexicográfica de “en efecto” y “efectivamente” (2010) Del libre: La lexicografía en su dimensión teórica. Universidad de Málaga. pp. 383 a 409.
 • Explotaciones de partículas discursivas y su relación con la variación prosódica (2013). Del llibre: Estudios de lingüística: investigación, propuestas y aplicaciones (Amb A. Cabedo et álii) PUV

 

Altres dades

Pertany al grup de recerca Val.Es.Co. (València Espanyol Col·loquial)

 

 

Cognoms i Nom

Lloret Alcañiz, Ana

Càrrec

Titular

Departament

Fisiologia

Facultat

Medicina i Odontologia

Any de vinculació

-

 

Formació

És professora titular del departament de Fisiologia de la facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València. Es va doctorar amb una tesi titulada “Papel del estrés oxidativo en el envejecimiento y en la enfermedad de Alzheimer” per aquesta mateixa universitat.

 

Línies d’investigació

Ha desenvolupat una fructífera carrera investigadora en fisiologia mèdica

Docència (any en curs)

http://cuentas.uv.es/cgi-bin/p/ActivaCuenta?muestrapubsi:es:n01mCCwYWA8

 

Publicacions d’interés

 • Implicaciones genéticas en la longevidad: análisis multigénico en el macho y en la hembra

 

Altres dades

Com a docent és professora de fisiologia general, humana i mèdica als graus de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, i Medicina; així com professora al màster en Fisiologia i al màster en Investigació, Tractament i Patologies Associades en Drogodependències.

 

 

Cognoms i Nom

Lloria García, María de la Paz

Càrrec

Titular

Departament

Dret Penal

Facultat

Dret

Any de vinculació

-

 

Formació

És Professora Titular de Dret penal en la Universitat de València i Directora del Màster Oficial de Dret i Violència de gènere en la Universitat de València. Llicenciada per la Universitat de València (1992) i Doctora en Dret per la mateixa Universitat (2000). Imparteix docència de Grau i Postgrau en Universitats espanyoles així com en diferents màsters i cursos de formació organitzats tant per organismes públics com a privats, havent col·laborat també en la formació penal de cossos de Policia Local i en la de Jutges i Fiscals.

 

Línies d’investigació

 

Docència (any en curs)

http://cuentas.uv.es/cgi-bin/p/ActivaCuenta?muestrapubsi:es:n01mCCy00wa

 

Publicacions d’interés

 

Altres dades

Ha realitzat recerques en diferents àrees del Dret penal. Ha publicat treballs que abasten l'anàlisi de diferents delictes: intrusisme professional, contra la salut pública, intimitat, avortament, violència de gènere, tracta sexual de dones, secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, violència de gènere sostracció interparental de menors, etc. Igualment ha dedicat part de la seua recerca als aspectes relatius al dret penal de menors i al dret penal econòmic.

 

 

Cognoms i Nom

Lois Caballé, Ana Isabel

Càrrec

Titular

Departament

Dret Mercantil 'Manuel Broseta Pont'

Facultat

Dret

Any de vinculació

-

 

Formació

És professora titular al departament de Dret Mercantil “Manuel Broseta Pont” de la facultat de Dret de la Universitat de València. Es va doctorar en dret amb la tesi “Los presupuestos objetivos de la responsabilidad derivada de productos defectuosos en la directiva 85/374/CEE” en aquesta universitat.

 

Línies d’investigació

Els seus principals interessos en investigació són les assegurances, el consum i la propietat intel·lectual. Amb una estreta relació amb les associacions de consumidors.

Docència (any en curs)

http://cuentas.uv.es/cgi-bin/p/ActivaCuenta?muestrapubsi:es:n01mCCyTUvY

 

Publicacions d’interés

 • La prohibición de competencia de los administradores de la SRL
 • La responsabilidad del fabricante por los defectos de sus productos
 • Introducción al derecho del consumo

 

Altres dades

En la seua vessant com a professora imparteix docència al grau en Dret i al màster en Mediació, Arbitratge i Gestió de Conflictes en Dret Privat, a la Universitat de València.