Universitat de ValènciaUVsocietat,UVsocietat Logo del portal

Llista de galeries culturals

L'objectiu d'aquest seminari és conèixer i compartir com s'han anat materialitzant en les distintes regions d'Espanya els principis i valors del Conveni Europeu del Paisatge, els assoliments, les debilitats i sobre tot, els reptes de futur.
El "Màster de Patrimoni Cultural. Identificació, anàlisi i gestió" junt amb el Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat presenta la jornada “Empresa, Ocupació i Patrimoni Cultural” on s'analitzaran a través de projectes reals les claus de constitució, creació, desenvolupament i èxit d'empresaris-empresàries en l'àmbit del Patrimoni Cultural atenent experiències professionals.
Aquesta jornada té per objecte delimitar quines són les claus dels processos d’innovació a l’interior valencià, així com exposar diverses experiències d’èxit, que tenen en comú els processos d’innovació.
En la presente Jornada, investigadores de distintas universidades españolas y de la administración autonómica realizarán un análisis de la configuración actual y la historia de los paisajes mediterráneos y de la situación demográfica.
“Claus de l’envelliment amb èxit en el món. Per què ens interessen les Zones Blaves?”
Esperanza Navarro Pardo - Psicologia Evolutiva i de l'Educació, Facultat de Psicologia

22 de juny de 2021
“Cervantes en sus prólogos”
Luis Bautista Boned - Departament de Filologia Espanyola

8 de febrer de 2022
“Drets socials i COVID-19”
Carmen Salcedo Beltrán - Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social, UV

26 d'octubre de 2021
“Tot el verd és eco? El greenwashing o rentat verd continua enamorant als consumidors?”
Walesska Schlesinger - Departament de Comercialització i Investigació de Mercats

10 de maig de 2022
“El còmic, una eina social”
Álvaro M. Pons Moreno - Departament d'Òptica i Optometria i Ciències de la Visió

5 d'abril de 2022
“La gestió jurídica de la pandèmia”
Andrés Boix - Departament de Dret Administratiu i Processal

22 de març de 2022