DEPARTAMENT   D'HISTÒRIA   CONTEMPORÀNIA

                                                 València, setembre, 2001. Comentaris i suggeriments: