TF.: (96 39) 83041 cgt@uv.es

- Nova llei de funció pública valenciana

- Nous decrets retallada retributiva