Unitat d'Investigació de Psicometria / Psychometrics Research Unit
SAFETY PSYCHOLOGY
PSICOLOGIA DE LA SEGURETAT
PSICOLOGíA DE LA SEGURIDAD
J. L. Melià
Pàgina Principal /  Home Page - Seguretat Pàgina Principal/Safety Home PageUnitat d'Investigació de Psicometria / Psychometrics Research Unit -


Psicología de la Seguridad Laboral y Prevención de Riesgos Laborales
Material de formación para el
Master de Prevención de Riesgos Laborales

Prof. J.L. Meliá

  José L. Meliá - Departament de Metodologia - Facultat de Psicologia - Universitat de Valencia - Av. Blasco Ibáñez, 21 - 46010 Valencia (España)